top of page

Ingrijpen voor het te laat is.

Veel mensen kampen met problemen. In deze tijden met stijgende prijzen liggen schulden, sociaal isolement en armoede op de loer. Voordat deze situaties gaan escaleren komen wij in beeld en geven de hulp die ze nodig hebben.

Anker 1

Projectbureau Achter de voordeur​

Outreachend Maatschappelijk Werk

Projectbureau Achter de voordeur is een ZZP organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Wij leveren expertise op het thema leefbaarheid en individuele ondersteuning vooral op het gebied van 'achter de voordeur' problematiek.

Wat wij doen

Advies bij sociale wijkvraagstukken

Betrokkenheid van bewoners, overlast, verloedering, welzijn en veiligheid

 Achter de voordeur projecten

Presentiebenadering, straataanpak, hulpverlening en stimulering van samenwerking op wijkniveau

Individuele
trajecten

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(Wmo)

Bijzondere
projecten

Bijv. experimenteel jeugdplan, werkgelegenheidsplannen, visie op (andere) schuldenaanpak

Scherm­afbeelding 2023-12-08 om 10.54.24-min.png

ADV in de media

We zijn er trots op regelmatig in de schijnwerpers te staan en ons verhaal te delen met verschillende media. Bekijk onze recente interviews en artikelen, die een dieper inzicht bieden in onze missie, successen en de essentiële rol die we spelen in het bevorderen van welzijn binnen gemeenschappen. 

bottom of page