Projecten

Bijzondere / preventie projecten

Bij bijzondere projecten proberen wij nieuwe oplossingen te ontwikkelen op bestaande maatschappelijke problemen. Waar zit de kern ervan, waar begint het en wat kun je daar anders doen? Deze preventieve insteek helpt de problematiek op langere termijn te verkleinen. Voorbeelden hiervan:

Met dit project richten wij ons op de jeugd. Door middel van op het 'juiste' moment de juiste informatie aan te bieden (10 - 12 jaar) vergroten wij op speelse wijze hun weerbaarheid ten aanzien van veel voorkomende problematieken zoals schooluitval, werkeloosheid, omgaan met geld / schulden, pesten, verslavingen en foute krachten zoals radicalisering en loverboys. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor deze kinderen.

Toolkids

Deze aanpak is gericht op mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt. De prikkels vanuit de participatiewet werken eerder belemmerend op het gaan werken dan stimulerend. Met onze persoonsgerichte aanpak proberen wij stapje voor stapje deze groep enthousiast te maken om toch iets te gaan doen waar ze goed in zijn en  creëren oefensituaties op maat. Daar proberen we het uit te bouwen naar betaald werk. Hiermee hebben ze werkritme opgedaan, stage kunnen lopen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Wij werken samen met o.a. DIZ, 2Switch en KLassewerk. Met deze inspanningen hebben wij vanaf 2018 negen mensen succesvol aan het werk geholpen.

Werkprojecten

In ons werk zien wij heel veel mensen met schuldproblematiek die door het huidige stelsel er nauwelijks uitkomen. Door incassokosten, deurwaarders en proceskosten lopen schulden alleen maar op terwijl ze wel hun best doen om het op te lossen. Uit onze maatschappelijk rol voelen wij ons geroepen hier een nieuwe aanpak voor te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een sociaal incassobeleid, dat wil zeggen dat een incasso bureau eerst moet achterhalen wat er eigenlijk aan de hand is voordat ze een agressief incasso traject opstarten. Bij uitzichtloze schuldsituaties zal eerder tot kwijtschelden moeten worden overgegaan door banken, zorgverzekeraars en overheid. Wij delen onze inzichten met de gemeentes en instanties om zo de discussie te starten en hier beweging in te creëren.

Projecten in ontwikkeling vanuit signaalfunctie

Alle kleine beetjes helpen

Wat als je geen verjaardagscadeautje kan kopen voor je kind? Of als je fiets kapot is en geen geld hebt om het te laten maken? Helaas is dit voor een grote groep de realiteit.

Naast dat we ondersteuning bieden bij mensen, willen Wij ook een steentje bijdragen door deze noodgevallen te bekostigen.

 

U kunt ook helpen! Door een bedrag te doneren kunnen wij deze mensen uit de brand helpen. 100% van uw donatie wordt gebruikt voor deze aankopen.

Rekeningnr: NL43 RABO 031 749 8711

t.n.v. Projectbureau Achter de voordeur

Omschrijving Donatie ADV