Projecten

Bijzondere / preventie projecten

Bij bijzondere projecten proberen wij nieuwe oplossingen te ontwikkelen op bestaande maatschappelijke problemen. Waar zit de kern ervan, waar begint het en wat kun je daar anders doen? Deze preventieve insteek helpt de problematiek op langere termijn te verkleinen. Voorbeelden hiervan:

Toolkids

Met dit project richten wij ons op de jeugd. Door middel van op het 'juiste' moment de juiste informatie aan te bieden (10 - 12 jaar) vergroten wij op speelse wijze hun weerbaarheid ten aanzien van veel voorkomende problematieken zoals schooluitval, werkeloosheid, omgaan met geld / schulden, pesten, verslavingen en foute krachten zoals radicalisering en loverboys. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor deze kinderen. Na de Pilot is dit idee voortgezet vanuit het Kinderwerk van Rijnstad en is een groot succes!

Werkprojecten

Deze aanpak is gericht op mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt. Veel mensen die wij spreken hebben geen duidelijke daginvulling. Hierover gaan wij ook het gesprek aan. De prikkels vanuit de participatiewet werken eerder belemmerend op het gaan werken dan stimulerend (wegvallen Toeslagen / recht op kwijtschelding). Met onze persoonsgerichte aanpak proberen wij stapje voor stapje deze groep enthousiast te maken om toch iets te gaan doen waar ze goed in zijn en creëren oefensituaties op maat.

 

We werken hierin samen met Gemeente Arnhem, Scalabor, Corporaties en anderen. Met hun hulp proberen we het uit te bouwen naar betaald werk. Hiermee kunnen ze werkritme opdoen, stage kunnen lopen en zichzelf verder ontwikkelen. Met deze inspanningen hebben wij vanaf 2018 al vele mensen succesvol naar betaald werk / vrijwilligerswerk geholpen.

Projecten in ontwikkeling vanuit signaalfunctie

In ons werk zien wij heel veel mensen met schuldproblematiek die door het huidige stelsel er nauwelijks uitkomen. Door incassokosten, deurwaarders en proceskosten lopen schulden alleen maar op en dat geeft veel stress. Terwijl ze wel hun best doen om het op te lossen, lukt dit soms toch niet. Om allerlei redenen.

 

Vanuit onze maatschappelijk rol voelen wij ons geroepen, bij te dragen aan een nieuwe aanpak hierin. Bijvoorbeeld een ruimer kwijtscheldingsbeleid bij Gemeenten en Overheid (Belastingdienst); een sociaal incassobeleid, dat wil zeggen dat een incasso bureau eerst achterhaalt wat er eigenlijk aan de hand is voordat ze een (vaak agressief) incasso traject opstarten. Bij uitzichtloze schuldsituaties zal ook eerder tot kwijtschelden moeten worden overgegaan door zorgverzekeraars en het bankwezen. Wij delen onze inzichten met de gemeenten en instanties om zo de discussie te starten en hier beweging in te creëren.

Image by Levi Meir Clancy

Draag ook uw steentje bij

Wat als je geen verjaardagscadeautje kan kopen voor je kind? Of als je fiets kapot is en geen geld hebt om het te laten maken? Helaas is dit voor een grote groep de realiteit.

Naast dat we ondersteuning bieden bij mensen, willen Wij ook een steentje bijdragen door bij noodgevallen dit te bekostigen. Een aanvraag bij een fonds duurt nl. vaak weken en dat moet soms sneller.

 

U kunt ook helpen! Door een bedrag te doneren kunnen wij deze mensen uit 'de brand' helpen.

 

100% van uw donatie wordt gebruikt voor deze aankopen.

  • Rekeningnr: NL43 RABO 031 749 8711

  • t.n.v. Projectbureau Achter de voordeur

  • Omschrijving Donatie ADV