top of page

Projecten

Bijzondere / preventie projecten

Bij bijzondere projecten proberen wij nieuwe oplossingen te ontwikkelen op bestaande maatschappelijke problemen. Waar zit de kern ervan, waar begint het en wat kun je daar anders doen? Deze preventieve insteek helpt de problematiek op langere termijn te verkleinen. Voorbeelden hiervan:

Toolkids

Met dit project richten wij ons op de jeugd. Door middel van op het 'juiste' moment de juiste informatie aan te bieden (vanaf 10 - 12 jaar) vergroten wij op speelse wijze hun weerbaarheid ten aanzien van veel voorkomende problematieken zoals schooluitval, werkeloosheid, omgaan met geld / schulden, pesten, verslavingen en foute krachten zoals radicalisering en loverboys. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor deze kinderen. Na de 'Pilot' wordt dit idee nu voortgezet vanuit het Kinderwerk van Rijnstad Arnhem en is een groot succes!

Werkprojecten

Deze aanpak is gericht op mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt. Veel mensen die wij spreken hebben geen duidelijke daginvulling. Hierover gaan wij ook het gesprek aan. We gaan opzoek naar wat hun droom was en waar ze nu daarin staan.  Met onze persoonsgerichte aanpak proberen wij stapje voor stapje deze groep enthousiast te maken om toch iets te gaan doen met hun talent en waar ze goed in zijn en creëren oefensituaties op maat. Iedereen is immer ergens goed in.

 

We werken hierin samen met de gemeente, corporaties en andere partijen die hier iets in kunnen bieden. Met hun hulp proberen we het uit te bouwen naar vrijwilligers of zelfs betaald werk. Zo kan men vrijwilligerswerk doen, werkritme opdoen, stage lopen en zichzelf verder ontwikkelen. Met deze inspanningen hebben wij al vele mensen succesvol geholpen in de afgelopen jaren.

Projecten in ontwikkeling vanuit signaalfunctie

In ons werk zien wij heel veel mensen met schuldproblematiek die door het huidige stelsel er nauwelijks meer uitkomen. Door incassokosten, deurwaarders en proceskosten lopen schulden alleen maar op en dat geeft heel veel stress. Terwijl ze wel hun best doen om het op te lossen, lukt dit soms toch niet. Om allerlei redenen.

 

Vanuit onze 'maatschappelijk rol' voelen wij ons ook geroepen, bij te dragen aan een nieuwe visie / aanpak hierin. Bijvoorbeeld een ruimer kwijtscheldingsbeleid bij gemeenten, zorgverzekeringen en de overheid (Belastingdienst, CIJB); een socialer incassobeleid, dat wil zeggen dat een incasso bureau eerst achterhaalt wat er eigenlijk aan de hand is voordat ze een (vaak agressief) incasso traject opstarten. Bij uitzichtloze schuldsituaties zal ook eerder tot kwijtschelden moeten worden overgegaan door gemeenten, overheid, zorgverzekeraars en het bankwezen. Wij delen onze inzichten met de gemeenten en instanties om zo de discussie op te starten en beweging in de huidige aanpak te creëren.

Image by Levi Meir Clancy

Draag ook uw steentje bij

Wat als je geen verjaardagscadeautje kan kopen voor je kind? Of als je fiets kapot is en geen geld hebt om het te laten maken? Helaas is dit voor een grote groep de realiteit.

Naast dat we ondersteuning bieden bij mensen, willen Wij ook een steentje bijdragen door bij noodgevallen dit te bekostigen. Een aanvraag bij een fonds duurt nl. vaak weken en dat moet soms sneller.

 

U kunt ook helpen! Door een bedrag te doneren kunnen wij deze mensen uit 'de brand' helpen.

 

100% van uw donatie wordt gebruikt voor deze aankopen.

  • Rekeningnr: NL43 RABO 031 749 8711

  • t.n.v. Projectbureau Achter de voordeur

  • Omschrijving Donatie ADV

bottom of page