top of page

Diensten

Straat aanpak 'deur-aan-deur'
(ook in combinatie met onderhoud en verduurzamingsprojecten)

In de desbetreffende straat of flat(s) bezoeken wij alle huishoudens deur-aan-deur. Het is een laagdrempelige manier om contact te leggen. We geven evt. info over het aanstaande onderhoud of verduurzaming en kijken tegelijkertijd hoe het met de bewoners is gesteld aan de hand van 10 leefgebieden. Op die wijze stellen we de vraag "Hoe gaat het met u en kunnen we iets voor u betekenen?"

 

We luisteren en kijken waar we ondersteuning zouden kunnen bieden door aan te sluiten op eventuele vragen. Vanuit daar kijken we naar een aanpak op maat, in veel gevallen met behulp van een groot netwerk in de wijk.

Aanpak op adresniveau

Wij bezoeken adressen waar zorgen over zijn bij netwerkpartners zoals politie, gemeentes, woningbouw corporaties en op verzoek van de Wijk of sociale teams. Soms hebben ze ervaringen met deze partners waardoor het contact stroef loopt, soms weten ze er niet eens vanaf. Wij ondersteunen bij het aanpakken van hun 'achter de voordeur' problemen en leiden toe naar passende hulp, indien nodig.

Individuele trajecten (WMO)

Vanuit de Wijk of sociale teams is duidelijk welke mensen ambulante (specialistische / basis) begeleiding nodig hebben. Deze maatschappelijk hulpverlening bieden wij i.s.m. Aanpakken coöperatie. Dit betreft 'hulp op maat' trajecten. De frequentie / inzet wordt in samenspraak afgestemd, bijv. 1, 2 of 3 x per week. De begeleiding heeft veelal een langdurig karakter. In de meeste situaties is hier sprake van meervoudige problematiek.

Community Coach

ADV levert ook een Community Coach (Project Elderburen in Arnhem i.s.m. Portaal/van Wijnen). Dit betreft een wooncomplex met 77 woningen waarin 55+ samenleven met 25 personen vanuit uitstroom SiZa. Het idee is om elkaar te helpen, samen dingen te doen om zo minder afhankelijk te zijn van anderen. 'Wij helpen elkaar' is het moto, op alle gebied waar mogelijk. De Community Coach 'verbindt' al deze deelnemers aan elkaar.

 

Met de bewoners is in 2022 een huurdersvereniging opgericht en zij runnen de samenwerking nu zelfstandig op velerlei vlakken. Er is ook veel aandacht voor ontmoeting vanuit 1 gemeenschappelijke woning, de ontmoetingsruimte. Daarnaast blijkt deze vorm van 'anders wonen' uitermate geschikt in het tegengaan van vereenzamingsprocessen.

bottom of page