Diensten

01

Straat aanpak deur aan deur

In de desbetreffende straat of flat bezoeken wij alle huishoudens. Het is een laagdrempelige manier om contact te leggen. We stellen de vraag "Hoe gaat het met u?" en luisteren en kijken waar we ondersteuning zouden kunnen bieden. Vanuit daar kijken we naar een aanpak op maat, in veel gevallen met behulp van ons grote netwerk in de wijk.

02

Op adresniveau

Wij bezoeken adressen waar zorgen over zijn bij netwerkpartners zoals politie, gemeente, woningbouw en wijkteams. Vaak hebben ze ervaringen met deze partners waardoor het contact stroef loopt. Wij bemiddelen in deze situaties en ondersteunen bij het aanpakken van de problemen.

03

Individuele trajecten (WMO)

Vanuit de wijkteams wordt duidelijk welke mensen ambulante specialistische begeleiding nodig hebben. Dit betreft hulp op maat. De frequentie wordt in samenspraak afgestemd, bijv 1, 2 of 3 x per week. De begeleiding heeft veelal een langdurig karakter. In de meeste situaties is hier sprake van meervoudige problematiek.