Diensten

Straat aanpak deur aan deur (verduurzamingsprojecten)

In de desbetreffende straat of flat bezoeken wij alle huishoudens deur-aan-deur. Het is een laagdrempelige manier om contact te leggen. We geven alvast info over de aanstaande verduurzaming en kijken tegelijkertijd hoe het met de bewoners is gesteld aan de hand van 10 leefgebieden. Op die wijze stellen we de vraag "Hoe gaat het met u?" We luisteren en kijken waar we ondersteuning zouden kunnen bieden door aan te sluiten op HUN vraag. Vanuit daar kijken we naar een aanpak op maat, in veel gevallen met behulp van ons groot netwerk in de wijk.

Aanpak op adresniveau

Wij bezoeken adressen waar zorgen over zijn bij netwerkpartners zoals politie, gemeente Arnhem, woningbouw corporaties en op verzoek van de Wijkteams. Soms hebben ze ervaringen met deze partners waardoor het contact stroef loopt, soms weten ze er niet eens vanaf. Wij ondersteunen bij het aanpakken van hun 'achter de voordeur' problemen en leiden toe naar passende hulp, indien nodig.

Individuele trajecten (WMO)

Vanuit de Wijkteams is duidelijk welke mensen ambulante specialistische begeleiding nodig hebben. Deze maatschappelijk hulpverlening bieden wij ook i.s.m. Aanpakken coöperatie. Dit betreft hulp op maat trajecten. De frequentie / inzet wordt in samenspraak afgestemd, bijv 1, 2 of 3 x per week. De begeleiding heeft veelal een langdurig karakter. In de meeste situaties is hier sprake van meervoudige problematiek.

Community Coach

ADV levert ook een Community Coach (Project Elderburen in Arnhem i.s.m. Portaal/van Wijnen). Dit betreft een wooncomplex met 77 woningen waarin 55+ samenleven met 25 personen vanuit uitstroom SiZa. Het idee is om elkaar te helpen, samen dingen te doen om zo minder afhankelijk te zijn van anderen. 'Wij helpen elkaar' is het moto, op alle gebied waar maar mogelijk. De Community Coach 'verbindt' al deze deelnemers aan elkaar vanuit 1 gemeenschappelijke woning, de ontmoetingsruimte. Met de bewoners richten we een huurdersvereniging op en maken hun zelfstandig op velerlei vlakken. Daarnaast blijkt deze vorm van 'anders wonen' uitermate geschikt in het tegengaan van vereenzamingsprocessen.